PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNE

projekty architektoniczne obiektów użyteczności publicznej (administracyjnych, oświatowych, handlowych, gastronomicznych, usługowych, biurowych, marketów, banków) rojekty architektoniczne obiektów zamieszkania zbiorowego (hoteli, moteli, ośrodków wypoczynkowych, akademików, internatów, kampusów)

projekty architektoniczne obiektów przemysłowych (hal, zakładów, centrum spedycji)  

projekty architektoniczne osiedli domów jedno- i wielorodzinnych

projekty przebudowy obiektów przemysłowych na mieszkalno-biurowe, usługowe

projekty architektoniczne obiektów służby zdrowia, sportowych, rekreacyjnych

projekty urbanistyczne, zagospodarowanie terenu

nadzór autorski i inwestorski

programowanie i analiza struktury obiektów komercyjnych

programowanie, projektowanie i wdrażanie systemów franchising w zakresie rozwiązań architektoniczno-budowlanych (systemy hotelowe, sklepowe, usługowe)

pełna obsługa inwestycji komercyjnych w zakresie marketingu i reklamy

opracowywanie projektów technologicznych i produkcyjnych w zakresie obiektów z prefabrykatów

przeprowadzanie uzgodnień i zatwierdzanie dokumentacji technicznej

opracowywanie i obsługa inwestycji typu StartUp

zarządzanie projektami inwestycyjnymi obejmującymi budownictwo ogólne i przemysłowe

 

 

Architecture: 
Grzegorz Olesch
Design development : 
PlugStudio
Quality: 
Design development
Documents : 
Construction documents