O nas

działalność

Projekty architektoniczne obiektów użyteczności publicznej (administracyjnych, oświatowych, handlowych, gastronomicznych, usługowych, biurowych, marketów, banków)
projekty architektoniczne obiektów zamieszkania zbiorowego (hoteli, moteli, ośrodków wypoczynkowych, akademików, internatów, kampusów)
projekty architektoniczne obiektów przemysłowych (hal, zakładów, centrum spedycji)
projekty architektoniczne osiedli domów jedno- i wielorodzinnych
projekty przebudowy obiektów przemysłowych na mieszkalno-biurowe, usługowe
projekty architektoniczne obiektów służby zdrowia, sportowych, rekreacyjnych
projekty urbanistyczne, zagospodarowanie terenu
nadzór autorski i inwestorski
programowanie i analiza struktury obiektów komercyjnych
programowanie, projektowanie i wdrażanie systemów franchising w zakresie rozwiązań architektoniczno-budowlanych (systemy hotelowe, sklepowe, usługowe)
pełna obsługa inwestycji komercyjnych w zakresie marketingu i reklamy
opracowywanie projektów technologicznych i produkcyjnych w zakresie obiektów z prefabrykatów
przeprowadzanie uzgodnień i zatwierdzanie dokumentacji technicznej
opracowywanie i obsługa inwestycji typu StartUp
zarządzanie projektami inwestycyjnymi obejmującymi budownictwo ogólne i przemysłowe .

activity

Architectural designs of public utility buildings (administrative, educational, commercial, gastronomic, service, office, markets, banks)
architectural designs of residential facilities (hotels, motels, leisure centres, hostels, boarding schools, campuses)
architectural designs of industrial structures (halls, plants, forwarding centres)
architectural designs of single and multi-family buildings and housing estates
designs of conversion of industrial buildings into residential buildings, office and service buildings
architectural designs of health service, sports, and recreational buildings
urban development designs, land development
design supervision by the author and investor
programming and analysis of the structure of commercial buildings
programming, design and implementation of franchising systems within the scope of architectural and building solutions (hotel, market, service systems
full service of commercial investments in marketing and advertising
development of technological and production designs for structures made of prefabricated elements
adjustment and approval of technical documentation
development and service of StartUp investments
management of investment designs covering the general and industrial building industry .

Dlaczego warto nam zaufać

a
Działamy na rynku od 2002 rokuMamy doświaczenie projektowe z wielu krajów Europy i doświadczonych projektantów.
b
Indywidualne podejście do klientaZależy nam na indywywidualnym omówieniu każdego z projektów. Chcemy aby nasz klient świadomie podejmował decyzję zakupu naszego projektu lub licencji na użycie projektu katalogowego.
c
Bezpośredni kontakt z autorem projektu.Nie jesteśmy drukarnią reprodukcji tylko biurem projektowym z faktycznymi autorami projektów.