PS-SX-240-22 Projekt budynku usługowego lub biurowego

pow. zabudowy projektowanej - 238,42 m2
pow. użytkowa - 372,77 m2
kubatura projektowanego bud. - 1304,25 m3

Wizualizacje: 
Rzuty: