Szeregówka w nowej wersji.

Poproszono Nas o dostosowanie projektu domów szeregowych serii PS-LR do warunków zabudowy wymagających dachu spadzistego.
To jedna z modyfikacji dostępna w ramach zamówienia naszych projektów.